top of page

Suzuki Viool Methode

Shin’ichi Suzuki is de grondlegger van de Suzukimethode. Deze methode is gebaseerd op de overtuiging dat alle kinderen talent bezitten. Kinderen kunnen vanaf drie jaar oud een instrument leren spelen en het talent hiervoor ontwikkelen tot hoog niveau. De methode maakt gebruik van de manier hoe kinderen hun moederstaal aanleren waarbij de ouders vanzelfsprekend een grote rol spelen. 

Vooral de eerste jaren van een kind zijn cruciaal in de ontwikkeling van de mentale vaardigheden en coördinatie. Ouders werken samen met de leraar om een aangename leeromgeving te creëren. Vaardigheden ontwikkelen zich niet zonder positieve stimulans, maar door kinderen te laten meemaken hoe leuk het leren kan zijn, zullen ze dit zonder moeite doen. Net zoals met het leren van de moederstaal is de positieve dagelijkse aanmoediging de belangrijkste factor. 

Zoals kinderen ook eerst leren praten voordat zij beginnen met lezen en schrijven, is dat in deze methode ook zo. De kinderen leren eerst de basisvaardigheden van het instrument door zelf te spelen en te luisteren

De methode is in eerste instantie ontwikkeld voor viool, maar is overgenomen voor andere instrumenten zoals cello, piano, fluit en gitaar.  De Suzukigemeenschap is een wereldwijde organisatie (ISA International Suzuki Association). Europa is verenigd in de ESA ( European Suzuki Association) met ook een Nederlandse vereniging; de Suzuki Vereniging Nederland. 

Suzuki foto.jpg

"The original mother-tongue teaching method it is based on love, which is nothing other than the inherent desire of every human been to absorb the true, the good and the beautiful"

- Shinichi Suzuki

bottom of page